[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MAXSITE 1.10
 


 
หน้าหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
กระดานถาม-ตอบ
webblog อาจารย์
 
 
  ภาคปกติ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเบื้องต้น1(JPN 1105)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเบื้องต้น 2 (JPN1106)
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1(JPN2407)
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2 (JPN2408)
การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1 (JPN3701)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเบื้องต้น 2 (JPN 3702)
   
  วิชาหลักสูตรใหม่
ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรมเบื้องต้น 1(HTM2201)
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 1 (TOUR2201)
การฟังภาษาญี่ปุ่น 2 (JPN2402)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานโรงแรมเบื้องต้น 2 (HTM2202)
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว 2 (TOUR2202)
ภาษาญี่ปุ่น 4 (JPN 2104)
ภาษาญี่ปุ่น 1 (JPN 1101)
การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1 (JPN 2201)
   
  ภาคพิเศษ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเบื้องต้น 1 (JPN 1105)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเบื้องต้น 2 (JPN1106)
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1(JPN2407)
การสนทนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 2 (JPN2408)
การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยว 1 (JPN3701)
การใช้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวเบื้องต้น 2 (JPN 3702)
   
  รายวิชาปี พ.ศ.2553 - พ.ศ.2557
ภาษาญี่ปุ่น 1 (JPN 1101)
ภาษาญี่ปุ่น 2 (JPN 1102)
ญี่ปุ่นศึกษา 1 (JPN 1501)
ญี่ปุ่นศึกษา 2 (JPN 1502)
การฟังภาษาญี่ปุ่น 1 (JPN 2401)
   
 
 
ระบบข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา
ตรวจสอบผลการเรียน
ตรวจสอบแผนการเรียน
ระบบลงทะเบียนนักศึกษา
   
 
วิจัยในชั้นเรียน
   << กรกฏาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

 
 
เริ่มนับวันที่ 12 ตุลาคม 2551
 

 

 
นักศึกษาฝึกงาน 2/54
การออกนิเทศ 10 / พ.ย. / 2554
 
สอบกลางเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553
คำแนะนำก่อนสอบกลางเทอม 17 / ธ.ค. / 2553
 
เรื่องน่ารู้ก่อนสอบปลายภาค
เฉลยการบ้านพร้อมแนวข้อสอบ 18 / ก.พ. / 2553
 
ตัวอย่างชิ้นงานรายวิชา JPN 2408
รายละเอียดตัวอย่างชิ้นงานรายวิชา JPN 2408 12 / ธ.ค. / 2551
 
Sheet สำหรับคัดตัวอักษรคันจิ และเขียนบทสนทนา
Sheet สำหรับคัดตัวอักษรคันจิ และเขียนบทสนทนา 5 / พ.ย. / 2551

สัมภาษณ์จากนักศึกษาชาวญี่ปุ่น
สัมภาษณ์จากนักศึกษาชาวญี่ปุ่น คุณนากามุระ อิโยโกะ มหาวิทยาลัยนาระ
THE SEVEN WONDERS OF THE WORLD เจ็ดมหัศจรรย์ของโลก
THE SEVEN WONDERS OF THE WORLD เจ็ดมหัศจรรย์ของโลก
THE SEVEN WONDERS OF THE WORLD เจ็ดมหัศจรรย์ของโลก
สัมภาษณ์จากนักศึกษาชาวญี่ปุ่น


Alpha ZXT
fobiafli56@yahoo.com
http://www.healthcaresdiscussion.com/is-prodroxatone-new-scam/
Action Fuel Pro
Jacked Muscle Extreme
yao
รายงานการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 13
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 13
รายงานการฝึกประสบการณ์ สัปดาห์ที่13
รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่ 12
Home     About us     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us     Admin

เว็บสนับสนุนการเรัยนการสอน อาจารย์วิลาวัณย์ หงษ์อนุรักษ์
www.ncv-hong.com
สาขาภาษาตะวันออก (ญี่ปุ่น) ภาคมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่